Momento- fanger øyeblikket

 
 
 

Livefilming, dokumentasjon, dvdproduksjon, konserter, konferanser.


Kontakt: hognemoe@momento.name, oddveig@momento.name


              Mob.: 92419088                      Mob.: 90744171